[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: ODF - chuan dinh dang tai lieu chinh thuc cho VN (TCVN 7978:2009)Để xem đến khi em tốt nghiệp Đại học rồi kết quả đến đâu. :)

Vào 16:46 Ngày 22 tháng 7 năm 2011, Truong Anh. Tuan
<[email protected]> đã viết:
>
> ----- Forwarded Message -----
>> From: "Nguyen Vu Hung (VNC)" <[email protected]>
>> To: "vt dat" <[email protected]>
>> Cc: [email protected]
>> Sent: Friday, July 22, 2011 4:30:54 PM
>> Subject: Re: [FOSS-4T] Đóng góp ý tưởng, đề xuất để xây dựng kế hoạch phát triển, ứng dụng phần mềm nguồn mở trong
>> khoảng 10 năm tới.
>
> Gửi anh em LUGs,
>
> cc: Thương Quốc (do hôm nọ có hỏi),
>
>> 1. Mô tả tài liệu:
>> http://mic.gov.vn/vbqppl/Lists/Vn%20bn%20QPPL/DispForm.aspx?ID=7770
>> Tải tài liệu:
>> http://mic.gov.vn/vbqppl/Lists/Vn%20bn%20QPPL/Attachments/7770/thongtu19.pdf
>
> Tiêu chuẩn ODF là tiêu chuẩn định dang tài liệu mở chính thức áp dụng
> trong khối các CQNN.
>
> Kind regards,
> Tuan
>-- 
Thân ái,
Quốc