[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Barcamp Saigon 2011Nhà em vừa đi BarCamp về. Ảnh đây
http://www.flickr.com/photos/vuhung/sets/72157627146150219/detail/

Vài nhận xét:

- 570 người tham gia
- Nhiều sessions chia thành các phòng riêng
- Free lunch, water và T-shirt
  Như vậy phải cảm ơn RMIT và các nhà tài trợ
- Tổ chức tốt, khá chu đáo
- Nội dung dàn trải rộng, chưa chuyên sâu,
  hơi khác so với tinh thần "open source" và "open data" của Barcamp
- Có riêng những session cho tiếng Anh và tiếng Việt.

BR,

Vũ Hưng

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16