[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Barcamp Saigon 2011Mình chưa bao giờ đi barcamp ở VN. Nhìn hình thì thấy giống hội thảo
hơn, đi tìm thì có cả 1 mớ slide :-)

Nhưng barcamp hay gì gì đó cũng chỉ là tên gọi. Có tổ chức hoành tráng
là hay rồi ;-)

Có riêng session tiếng Anh là do diễn giả (hoặc ai đó dẫn chương
trình) là người nước ngoài, hay do từ đầu đã quy định là phòng đó chỉ
nói tiếng Anh?

--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/2011/7/24 Nguyen Vu Hung <[email protected]>:
> Nhà em vừa đi BarCamp về. Ảnh đây
> http://www.flickr.com/photos/vuhung/sets/72157627146150219/detail/
>
> Vài nhận xét:
>
> - 570 người tham gia
> - Nhiều sessions chia thành các phòng riêng
> - Free lunch, water và T-shirt
>   Như vậy phải cảm ơn RMIT và các nhà tài trợ
> - Tổ chức tốt, khá chu đáo
> - Nội dung dàn trải rộng, chưa chuyên sâu,
>   hơi khác so với tinh thần "open source" và "open data" của Barcamp
> - Có riêng những session cho tiếng Anh và tiếng Việt.
>
> BR,
>
> Vũ Hưng
>
> --
> Best Regards,
> Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
> [email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus,
> twitter: vuhung, MSN: vuhung16
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list
> "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected] || List Archive:
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to
> <[email protected]>
>