[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Barcamp Saigon 2011Hi all,

(2011/07/25 10:27), Nguyen Quang wrote:
Hôm qua mình có đi. Cưỡi ngựa xem hoa là chính. Một số thì đi tìm người cùng chí hướng để cùng phát triển, một số đi để giới thiệu sản phẩm của mình. Không chuyên sâu  và hơi loãng.


Free Lunch, Water, tea break và một đống T-Shirt, lúc cuối chẳng cần giấy tờ gì cũng được nhận, xin có thể nhận đc 3 cái. :|. Áo dư phát cho ráng, như cho.
Hôm qua em vội về, không nhận được áo.

Bác nào dư cho em xin 1 cái T-shirt làm kỉ niệm với.

Tiền ăn: 30k/suất, 600 người, như vậy RMIT tài trợ 18M
Tiền áo: Khoảng 60K (giá sỉ, 100% cotton?) giá trị 36M

Quà tặng khác còn số: Sổ ghi tay (rẻ)

Đấy là 2 khoản chi cũng khá khá (với cộng đồng).
Nó không lớn so với RMIT nhưng có lẽ các tổ chức khác cũng khó làm.

BR,

Vũ Hưng