[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Barcamp Saigon 2011On Mon, 25 Jul 2011 10:46:21 +0700
"Nguyen Vu Hung (VNC)" <[email protected]> wrote:

>...
> Bác nào dư cho em xin 1 cái T-shirt làm kỉ niệm với.
> 
> Tiền ăn: 30k/suất, 600 người, như vậy RMIT tài trợ 18M

Ây da, RMIT chỉ là một trong các nhà tài trợ thôi. Trên áo có in rất
nhiều nhà tài trợ khác nhau (Vng, joomlart, skunkworks, vpc,...)

Mình cũng có một cái mà tặng cho người bạn ở đà nẵng rồi. Hôm qua anh
Hưng không xin sớm haha :D 

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115