[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Lỗi db version khi nâng cấp zimbra 5.0.14 lên phiên bản 7.1.1----- Original Message -----
> From: "Ky0" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Monday, July 25, 2011 2:52:15 PM
> Subject: Re: [saigonlug] Lỗi db version khi nâng cấp zimbra 5.0.14 lên phiên bản 7.1.1
>
> >Chưa thấy bạn nói rõ đã chạy migrate-Mysql51.pl [1] chưa?
>
> Mình đã tiến hành nâng cấp lại, và chạy scripts migrate-Mysql51.pl.
> nhưng không khắc phục được lỗi trên

Tôi thử làm lại qui trình upgrade của bạn mô tả trong thư đầu, ok
ngay; upgrade lên chạy bình thường, mailbox, messages... còn nguyên.

Không biết hệ Zimbra của bạn đang dùng có custom riêng nào không??

Lưu ý là cái migrate-Mysql51.pl chạy cuối cùng xong là xong luôn nhé
đừng chạy thêm zmsetup.pl lại hay gì khác...

Kind regards,
Tuan