[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Lỗi db version khi nâng cấp zimbra 5.0.14 lên phiên bản 7.1.1Mình cũng đã làm như bạn nhưng vẫn bị lỗi như trên. Sau 1 tuần thử đủ mọi cách nhưng đều không thể khắc phục được lỗi trên.

Mình cũng thử cài mới một bản khác (zcs-5.0.14_GA_2850) vào cái server đó. Sau đó tạo vài cái account gửi vài cái email. Thì upgrade hoàn toàn bình thường không gặp lỗi trên. Mọi thứ chạy bình thường mailbox, messages... còn nguyên. :P

Mình cũng không hiểu nguyên nhân luôn. Lúc đầu mình nghĩ là dung lượng của zimbra khá lớn (127GB) mà ổ cứng còn trống khoảng 50GB nên quá trình Upgrade database bị lỗi. Mình thử xoá bớt các messages quá cũ để có dung lượng trống (Zimbra 75GB, còn 100GB trống). Sau đó tiến hành nâng cấp nhưng không có gì khác biệt.

Lúc nâng cấp và kiểm tra toàn vẹn của Database thì không thấy có lỗi nào cả.

Một điều hơi lạ là khi khởi động zimbra (phiên bản ) zimbra 5.0.26_GA_3365 và tiến hành tắt Zimbra đi thì dung lượng RAM còn trống rất ít 1,5GB/10GB. Sau khi khởi động thêm lần nữa thì RAM sử dụng có tăng lên đôi chút (tầm khoảng 9GB) Quá trình gửi nhận mail vẫn bình thường. Lúc tắt zimbra kiểm tra bằng lệnh top thì không thấy bất cứ cái nào chiếm dụng RAM nhưng nó vẫn báo là chỉ còn trống 1,5GB RAM và không có process nào của zimbra đang chạy cả.

Kiểm tra lại thì hệ thống của mình không có custom gì đặc biệt! Nếu bạn cần thêm thông tin gì mình sẽ cung cấp thêm.

Best Regard

2011/7/27 Truong Anh. Tuan <[email protected]>

----- Original Message -----
> From: "Ky0" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Monday, July 25, 2011 2:52:15 PM
> Subject: Re: [saigonlug] Lỗi db version khi nâng cấp zimbra 5.0.14 lên phiên bản 7.1.1
>
> >Chưa thấy bạn nói rõ đã chạy migrate-Mysql51.pl [1] chưa?
>
> Mình đã tiến hành nâng cấp lại, và chạy scripts migrate-Mysql51.pl.
> nhưng không khắc phục được lỗi trên

Tôi thử làm lại qui trình upgrade của bạn mô tả trong thư đầu, ok
ngay; upgrade lên chạy bình thường, mailbox, messages... còn nguyên.

Không biết hệ Zimbra của bạn đang dùng có custom riêng nào không??

Lưu ý là cái migrate-Mysql51.pl chạy cuối cùng xong là xong luôn nhé
đừng chạy thêm zmsetup.pl lại hay gì khác...

Kind regards,
Tuan

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>