[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Phần mềm monitor Linux serverChào cả nhà,

Mình đã cài xong LAMP server, chạy CentOS 5.

Với mục đích theo dõi performance, disk, mem, CPU IO và cả security,
mình đã cài selinux, logwatch, rkhunter, samhain (nên thôi tripwire) và sau đó là  munin.

Không lẽ còn nên cài phần mềm nào khác không?
Mong cả nhà góp ý.

Vũ Hưng