[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

13, 14 tháng 8: Hẹn gặp SGChào anh em,

13, 14 tháng 8 mình lại vào SG :)
Chắc là có duyên trong đó!

Ngày đó trong SG có sự kiện gì kiểu BarCamp thì đi rồi gặp mọi người luôn cho tiện?

BR,

Vũ Hưng