[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Phần mềm monitor Linux server1 phút cho quảng cáo: mình có thể tư vấn và triển khai vụ này, bạn nào cần thì liên hệ nhé ;-)


2011/7/29 Duong "Yang" ヤン Ha Nguyen <[email protected]>
On Fri, 29 Jul 2011, Nguyen Vu Hung (VNC) wrote:

> Chào cả nhà,
>
> Mình đã cài xong LAMP server, chạy CentOS 5.
>
> Với mục đích theo dõi performance, disk, mem, CPU IO và cả security,
> mình đã cài selinux, logwatch, rkhunter, samhain (nên thôi tripwire) và sau đó là  munin.
>
> Không lẽ còn nên cài phần mềm nào khác không?
> Mong cả nhà góp ý.
>
> Vũ Hưng
>

Dear Hung-san,

Anh thử [1] Nagios chưa anh?  Hỗ trợ monitor:

* network services
* resources
* probes (nhiệt độ, ...)
* hỗ trợ remote script
* log file rotation
* nhiều plugins
* ...

[1] http://www.nagios.org/

Cheers,
Dương
--
Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
"Life is a hack"

[ Do not send me Microsoft Office attachments, please.
 http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html ]

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
---
Hung Nguyen