[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Phần mềm monitor Linux server2011/7/29 Hung Nguyen <[email protected]>:
> 1 phút cho quảng cáo: mình có thể tư vấn và triển khai vụ này, bạn nào cần
> thì liên hệ nhé ;-)

Tôi có phải trả tiền cho bạn nếu bạn support không?
Dịch vụ tư vấn của bạn tốt hơn các công ty khác như thế nào?

Tôi nghĩ SGLUG là cộng đồng để mọi người giúp nhau,
nên nếu công ty hay cá nhân bạn có sản phẩm, dịch vụ tạo ra được sự
khác biệt thì đó là điều mừng.


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16