[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Phần mềm monitor Linux serverMình thấy bạn có vẻ đang loanh quanh, cố tìm cho ra được một giải pháp all-in-one (hoặc vì mục đích nào khác) , sau đó không được thì nhét tất cả mọi thứ vào server và mong nó có thể đem lại lợi ích gì đó thiết thực, và có lẽ lợi ích nó mang lại là có, nhưng không nhiều.
Việc của mình đơn giản lắm, giúp bạn Hưng centralize mọi thứ và giúp giải quyết yêu cầu all-in-one của bạn chỉ dùng một giải pháp.
Mình làm việc độc lập, không có công ty nào cả. Nên chả có gì hơn các công ty khác (ngoài giá tiền, chắc chắn rồi ;-) ).

Tôi có phải trả tiền cho bạn nếu bạn support không?
Nếu bạn gặp trục trặc khi triển khai dịch vụ gì đó, mình và mọi người ở đây có thể giúp. Ngược lại, bạn yêu cầu support cho business của bạn, đương nhiên phải trả tiền.
Tôi nghĩ SGLUG là cộng đồng để mọi người giúp nhau,

Đúng, trong chừng mực nào đó, sai khi đi quá giớn hạn.
nên nếu công ty hay cá nhân bạn có sản phẩm, dịch vụ tạo ra được sự
khác biệt thì đó là điều mừng.
Cám ơn bạn Hưng nhiều.
 
2011/7/30 Nguyen Vu Hung <[email protected]>
2011/7/29 Hung Nguyen <[email protected]>:
> 1 phút cho quảng cáo: mình có thể tư vấn và triển khai vụ này, bạn nào cần
> thì liên hệ nhé ;-)

Tôi có phải trả tiền cho bạn nếu bạn support không?
Dịch vụ tư vấn của bạn tốt hơn các công ty khác như thế nào?

Tôi nghĩ SGLUG là cộng đồng để mọi người giúp nhau,
nên nếu công ty hay cá nhân bạn có sản phẩm, dịch vụ tạo ra được sự
khác biệt thì đó là điều mừng.


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
---
Hung Nguyen