[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Phần mềm monitor Linux server2011/7/30 Hung Nguyen <[email protected]>:
> Mình thấy bạn có vẻ đang loanh quanh, cố tìm cho ra được một giải pháp
> all-in-one (hoặc vì mục đích nào khác) , sau đó không được thì nhét tất cả
> mọi thứ vào server và mong nó có thể đem lại lợi ích gì đó thiết thực, và có
> lẽ lợi ích nó mang lại là có, nhưng không nhiều.

Đây đúng là vấn đề lớn của rất nhiều doanh nghiệp.

> Việc của mình đơn giản lắm, giúp bạn Hưng centralize mọi thứ và giúp giải
> quyết yêu cầu all-in-one của bạn chỉ dùng một giải pháp.
> Mình làm việc độc lập, không có công ty nào cả. Nên chả có gì hơn các công
> ty khác (ngoài giá tiền, chắc chắn rồi ;-) ).

Từ trước tới nay mình là theo cái triết lý Unix: atom hoá, chia-để-trị
ở mức nhỏ nhất có thể.
Tức là cài riêng lẻ từng gói, phần mềm một theo đúng yêu cầu của mình.

Cái này đôi khi cũng dở vì mình thiếu những tool cho enterprise.

Không rõ sản phẩm của bạn có những chức năng gì?


>>
>> nên nếu công ty hay cá nhân bạn có sản phẩm, dịch vụ tạo ra được sự
>> khác biệt thì đó là điều mừng.
>
> Cám ơn bạn Hưng nhiều.

Mình muốn bạn giới thiệu thêm về sản phẩm của quí công ty

Để mình mua thì nó phải có điểm nhấn nào đó chứ hihi.-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16