[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] 13, 14 tháng 8: Hẹn gặp SGOn Fri, 29 Jul 2011 14:13:14 +0700
"Nguyen Vu Hung (VNC)" <[email protected]> wrote:

> Chào anh em,
> 
> 13, 14 tháng 8 mình lại vào SG :)
> Chắc là có duyên trong đó!
> 
> Ngày đó trong SG có sự kiện gì kiểu BarCamp thì đi rồi gặp mọi
> người luôn cho tiện?

14/8 chắc chẳng có gì. Bác cứ vô đây, làm hội uống bia Bigman. :P

Chúc vui,

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115