[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] 13, 14 tháng 8: Hẹn gặp SG2011/8/1 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> 14/8 chắc chẳng có gì. Bác cứ vô đây, làm hội uống bia Bigman. :P
Sao không làm quả off để fan của các distro "quần sát" nhau cho thỏa thích nhỉ?

Nghe chừng tụi Ubuntu vn nó kéo đến thì không có chỗ mà ngồi :))

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16