[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] 13, 14 tháng 8: Hẹn gặp SGEm ủng hộ việc offline các distro. 

>Em thì em dùng Arch "sát" mấy bạn dùng Ubuntu rồi, nên bi chừ
 >mấy bạn đó ghét lắm haha (đùa thôi:P)
Chết chết anh làm thế khổ mấy đứa em rồi. Hôm sau bu vô hội U khó đây.
P/s Sẵn tiện hỏi luôn cái vụ áo sao rồi anh?

2011/8/1 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Mon, 1 Aug 2011 14:18:01 +0700
Nguyen Vu Hung <[email protected]> wrote:

> 2011/8/1 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> > 14/8 chắc chẳng có gì. Bác cứ vô đây, làm hội uống bia Bigman. :P
> Sao không làm quả off để fan của các distro "quần sát" nhau cho
> thỏa thích nhỉ?
>
> Nghe chừng tụi Ubuntu vn nó kéo đến thì không có chỗ mà ngồi :))
>

Hội Ubuntu có sinh hoạt riêng, em cũng khôgn rõ, Kiến Trúc có thể trả
lời . Em thì em dùng Arch "sát" mấy bạn dùng Ubuntu rồi, nên bi chừ
mấy bạn đó ghét lắm haha (đùa thôi:P)

--
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>