[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Phần mềm monitor Linux server2011/7/30 Hung Nguyen <[email protected]>:
> Mình thấy bạn có vẻ đang loanh quanh, cố tìm cho ra được một giải pháp
> all-in-one (hoặc vì mục đích nào khác) , sau đó không được thì nhét tất cả
> mọi thứ vào server và mong nó có thể đem lại lợi ích gì đó thiết thực, và có
> lẽ lợi ích nó mang lại là có, nhưng không nhiều.
> Việc của mình đơn giản lắm, giúp bạn Hưng centralize mọi thứ và giúp giải
> quyết yêu cầu all-in-one của bạn chỉ dùng một giải pháp.
> Mình làm việc độc lập, không có công ty nào cả. Nên chả có gì hơn các công
> ty khác (ngoài giá tiền, chắc chắn rồi ;-) ).
>
>> Tôi có phải trả tiền cho bạn nếu bạn support không?
>
> Nếu bạn gặp trục trặc khi triển khai dịch vụ gì đó, mình và mọi người ở đây
> có thể giúp. Ngược lại, bạn yêu cầu support cho business của bạn, đương
> nhiên phải trả tiền.
>>
>> Tôi nghĩ SGLUG là cộng đồng để mọi người giúp nhau,
>
> Đúng, trong chừng mực nào đó, sai khi đi quá giớn hạn.
>>
>> nên nếu công ty hay cá nhân bạn có sản phẩm, dịch vụ tạo ra được sự
>> khác biệt thì đó là điều mừng.
>
> Cám ơn bạn Hưng nhiều.

Rất ủng hộ anh Bi, nếu anh và anh Vũ Hưng có thể làm ăn với nhau được
thì sẽ là một điều đáng mừng cho mailing list này. :-)

An.

-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C