[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Fwd: [JOB] Công việc IT tại TPHCMFYI thông tin job liên quan đến LAMP ở SG.

Chắc lương công ty Nhật thì không thể hào phóng bằng công ty Âu-Mỹ nhỉ?

---------- Forwarded message ----------
From: nguyen tuong huan <[email protected]>
Date: 2011/8/4
Subject:] Công việc IT tại TPHCM
Mobile: 0988-543-222

 

Chào mọi người,

Một công ty IT của Nhật sắp thành lập chi nhánh tại TPHCM, làm về các dự án phát triển dịch vụ game, social application, đang tìm nhân sự cho các công việc sau:
1. Lead Engineer
 +Mức lương: $1000~$1500
 +Cần tuyển: 3-5 người
 +Điều kiện:
   - 2 năm kinh nghiệm về lập trình Web Aplication bằng LAMP
   - 2 năm kinh nghiệm về lập trình Application sử dụng HTML/CSS/Javacript
   - Trình độ tiếng Anh: giao tiếp Business
 
2. Engineer
 +Mức lương: $500~$1000
 +Cần tuyển: 8~10 người
 +Điều kiện:
   - Một trong hai điều kiện dưới đây:
     2 năm kinh nghiệm về lập trình Web Application bằng LAMP
     2 năm kinh nghiệm về lập trình Application sử dụng HTML/CSS
   - Trình độ tiếng Anh: đọc viết
 
3. Lead Designer
 +Mức lương: $1000~$1500
 +Cần tuyển: 3-4 người
 +Điều kiện:
  - 2 năm kinh nghiệm về Web Design, Graphic Design
  - Sử dụng thành thạo các phần mềm Graphic: Adobe Photoshop, Illusstrator, Flash...
  - Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về HTML, CSS
  - Trình độ tiếng Anh: giao tiếp business
 
4. Web Designer
 +Mức lương: $500~$1000
 +Cần tuyển: 6 người
 +Điều kiện:
   - 2 năm kinh nghiệm về Web Design, Graphic Design
   - Sử dụng thành thạo các phần mềm Graphic: Adobe Photoshop, Illusstrator, Flash...
   - Trình độ tiếng Anh: đọc viết

※ Ngoài các điều kiện trên, biết Tiếng Nhật là một lợi thế.

 Các anh chị và bạn bè xung quanh nếu có quan tâm đến công việc này, xin vui lòng liên hệ và gửi CV cho mình.

 Xin lỗi đã làm phiền các anh chị không quan tâm đến chủ đề này.

 Thanks,

Mobile: 0988-543-222

__._,_.___
Messages in this topic (2)
Recent Activity:
Yahoo! Groups
.

__,_._,___--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16