[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [JOB] Công việc IT tại TPHCMCám ơn anh Hưng, thông tin rất hấp dẫn.
Tuy nhiên tiếc là không thấy vị trí sysadmin, vì nếu có là em lại sẽ "cài người" vào đây rồi. Haha.

An.