[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [JOB] Công việc IT tại TPHCMBiết Nì hông gô, nhưng mà không biết lập trình (như em) có làm được không anh??? Nhưng mà thấy kinh nghiệm xương máu của đàn anh làm việc với khách hàng Nhật thì khỏi có mà chơi :-ss. Để em giới thiệu vài đứa bạn bên trường thử nha, đứa nào cũng biết tiếng Nhật ^^.

--
OpenPGP key: D1495710