[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [JOB] Công việc IT tại TPHCM

2011/8/4 Tho Nguyen <[email protected]>
FYI thông tin job liên quan đến LAMP ở SG.

Chắc lương công ty Nhật thì không thể hào phóng bằng công ty Âu-Mỹ nhỉ?


Theo kinh nghiệm làm việc cho các cty Nhật Bổn thì các bạn nên đòi lương cao ngay từ đầu để khỏi ân hận vì làm việc nhiều quá mà lương lại thấp. Một khi đã đạt được mức lương thì cố gắng cày bừa. 

+1

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16