[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SFD 2011 tại Sài GònXin chào mọi người,

Như mọi người đã biết thì SaigonLUG 2 năm qua đều tổ chức Software
Freedom Day http://softwarefreedomday.org. Tuy nhiên, năm nay thì mình
không còn có thể dành thời gian cho hoạt động này được. Do vậy nếu có
bạn nào sẵn sàng đứng ra tổ chức SFD 2011 thì mình rất hoan nghênh và
mình sẽ giới thiệu các bạn với thầy Sơn bên ĐHSP, thầy cũng rất sẵn
lòng hỗ trợ.

Cám ơn mọi người.

-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C