[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài GònXin chao thay Son,

Em ten Dat, mot nguoi dam me open source. Em da co mot thoi gian gan 1 nam kinh doanh subscription cho cac san pham cua RedHat va cung dang quan tri he thong cho cong ty VON, bap gom email server, web server, tong dai Asterisk, firewall, proxy, file server, ... tat tan tat deu dung RedHat Enterprise Linux va Centos.

Hy vong duoc tham gia phong trao nay va rat vui duoc biet thay Son day cung dam me FOSS.

Neu co co hoi duoc gap go, em se rat muon tro chuyen voi thay ve tuong lai opensource tai VN va cung nhu lam the nao de ta phat trien duoc OpenSource mang ve gia tri kinh te.

Kinh cho Thay Son ,

Tran trong.
-------------------------------------------------
Name: Ho Minh Dat
HP: 0909610703
YM: anh_minhdat
E-mail: [email protected]


From: Nguyen Thai Son <[email protected]>
To: [email protected]
Sent: Tuesday, August 9, 2011 9:40 AM
Subject: Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài Gòn

thay ung ho viec to chuc SFD tai DHSP HCM. Thay da lien he muon duoc giang duong D. Se muon them 2 phong nua. Thay nghi cac ban tre nen hop luc. Trong tuong lai, thay giup HT dieu hanh "cong cuoc " chuyen sang FOSS.

Co len cac em!

Vào 14:38 Ngày 08 tháng 8 năm 2011, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Mon, 8 Aug 2011 09:06:49 +0700
Võ Thái Lâm | Lactien JSC <[email protected]> wrote:

> hi An và anh em,
>
> Thật sự cũng áy này vì mấy năm rồi đều cùng anh em tham gia tổ chức
> nhưng năm nay xin cáo lỗi vì mình đang chuẩn bị cho đám cưới vào
> cuối năm nên côgn việc có hơi tất bật chút xíu.

Rồi, mã nguồn đóng.!!

>
> Thân.
> 2011/8/8 An Nguyen <[email protected]>
>
> > Xin chào mọi người,
> >
> > Như mọi người đã biết thì SaigonLUG 2 năm qua đều tổ chức Software
> > Freedom Day http://softwarefreedomday.org. Tuy nhiên, năm nay thì
> > mình không còn có thể dành thời gian cho hoạt động này được. Do
> > vậy nếu có bạn nào sẵn sàng đứng ra tổ chức SFD 2011 thì mình rất
> > hoan nghênh và mình sẽ giới thiệu các bạn với thầy Sơn bên ĐHSP,
> > thầy cũng rất sẵn lòng hỗ trợ.
> >
> > Cám ơn mọi người.
> >
> > --
> > Nguyễn Châu An || An NGUYEN
> > Linux Technician & FOSS Advocate
> > -------
> > OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
> > Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77
> > A48C
> >
> > --
> > You received this message because you are subscribed to the
> > mailing list "Saigon Software Freedom Day".
> > To post to this group, send email to <[email protected]>
> > To unsubscribe from this group, send email to <
> > [email protected]>
> > For more options, visit this group at
> > http://groups.google.com/group/saigonsfd?hl=en
> >
>


--
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected] || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>