[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài GònNgày 09:40 09/08/2011, Nguyen Thai Son viết:
thay ung ho viec to chuc SFD tai DHSP HCM. Thay da lien he muon duoc giang duong D. Se muon them 2 phong nua. Thay nghi cac ban tre nen hop luc. Trong tuong lai, thay giup HT dieu hanh "cong cuoc " chuyen sang FOSS.
Ở ngoài Hà Nội cũng đang lên kế hoạch cho SFD 2011 vào tháng 9 này

http://wiki.hanoilug.org/events:softwarefreedomday:sfd
http://wiki.hanoilug.org/events:softwarefreedomday:2011:17sept2011

Nói chung, về khung chương trình không thay đổi gì lắm so với các năm trước.

Bác Vũ Đỗ Quỳnh và Hà Yang (có đăng ký sglug) sẽ chủ trì vụ này.

Yang có comment gì không nhỉ?

BR,

Vũ Hưng