[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Fwd: [HanoiLUG] Tiếp tục vấn đề tổ chức SFD 2011FYI

-------- Thư Gốc --------
Tiêu đề: [HanoiLUG] Tiếp tục vấn đề tổ chức SFD 2011
Ngày: Wed, 10 Aug 2011 01:39:03 +0700 (ICT)
Từ: Duong "Yang" ヤン Ha Nguyen <[email protected]>
Trả lời Tới: [email protected], Hanoi Linux Users Group <[email protected]>
Tới: [email protected], [email protected]


Xin chào tất cả mọi người,

Do tất cả mọi người đều bận, buổi họp offline tổ chức SFD 2011 thứ Bảy
2011/08/06 vừa rồi đã không có ai tham dự.

Rất hoan nghênh anh Trunggik đã comment, đóng góp ý kiến trên [1] Wiki.

Vì số lượng công việc/hoạt động cho SFD cũng tương đối nhiều nên em/cháu xin
phép lọc ra một vài hoạt động mấu chốt để thảo luận và tiến hành cho đến buổi
họp tiếp theo:

* Thảo luận về ý tưởng làm video ngắn, giới thiệu FOSS và ngày SFD.
* Thiết kế các form đăng ký.
* Thiết kế banner, poster, flyer, sticker, ... các phụ kiện cho năm nay (có
  thể sử dụng mẫu của [2] năm trước?)

Để xem/comment chi tiết hơn về nội dung, mời mọi người lên Wiki của [1] SFD
2011.

[1] http://wiki.hanoilug.org/events:softwarefreedomday:2011:17sept2011

[2] http://wiki.hanoilug.org/events:softwarefreedomday:2010:18sept2010?

Best regards,
Dương
-- 
Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
"Life is a hack"

[ Do not send me Microsoft Office attachments, please.
  http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html ]

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----
_______________________________________________
POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
_______________________________________________
HanoiLUG mailing lists: http://lists.hanoilug.org/
HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
HanoiLUG blog: http://blog.hanoilug.org/