[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài GònThầy đề nghị Châu An nhanh chóng triển khai Web của SFD. Vừa rồi qua mail của Nguyễn Vũ Hùng biết được BTTT có chủ trương dùng định  dạng odt. Công việc của sàigon SFD nên khẩn trương. Một số việc mà thầy đã trao đổi nên nhanh chóng thực hiện.

Vào 09:29 Ngày 10 tháng 8 năm 2011, Nguyen Quang <[email protected]> đã viết:
Nếu có người đứng ra tổ chức thì mình xin 1 vé giúp đỡ. Join chưa lâu nên kiến thức chưa vững có thể giúp đỡ các công việc hậu cần nếu cần thiết

Vào 08:22 Ngày 10 tháng 8 năm 2011, Nguyen Vu Hung <[email protected]> đã viết:

Ngày 09:40 09/08/2011, Nguyen Thai Son viết:

thay ung ho viec to chuc SFD tai DHSP HCM. Thay da lien he muon duoc giang duong D. Se muon them 2 phong nua. Thay nghi cac ban tre nen hop luc. Trong tuong lai, thay giup HT dieu hanh "cong cuoc " chuyen sang FOSS.
Ở ngoài Hà Nội cũng đang lên kế hoạch cho SFD 2011 vào tháng 9 này

http://wiki.hanoilug.org/events:softwarefreedomday:sfd
http://wiki.hanoilug.org/events:softwarefreedomday:2011:17sept2011

Nói chung, về khung chương trình không thay đổi gì lắm so với các năm trước.

Bác Vũ Đỗ Quỳnh và Hà Yang (có đăng ký sglug) sẽ chủ trì vụ này.

Yang có comment gì không nhỉ?

BR,

Vũ Hưng

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]googlegroups.com>--
Nguyễn Văn Quang
[Mobile] 0977.216.773
[E-mail] [email protected]gmail.com
or qua[email protected]
[Skype] quangteospk

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected] || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>