[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài GònNgày 12:47 10/08/2011, Nguyen Thai Son viết:
Thầy đề nghị Châu An nhanh chóng triển khai Web của SFD. Vừa rồi qua mail của Nguyễn Vũ Hùng biết được BTTT có chủ trương dùng định dạng odt. Công việc của sàigon SFD nên khẩn trương. Một số việc mà thầy đã trao đổi nên nhanh chóng thực hiện.
Tôi tên là Nguyễn Vũ Hưng.

@An: Cùng mọi người làm vụ SFD đê, không né được đâu :)