[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài Gòn----- Original Message -----
> From: "Ho Minh Dat" <[email protected]>
> To: "Nguyen Son" <[email protected]>
> Cc: "SaiGonLug FOSS" <[email protected]>
> Sent: Tuesday, August 9, 2011 10:13:28 AM
> Subject: Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài Gòn
>
> Em ten Dat, mot nguoi dam me open source. Em da co mot thoi gian gan
> 1 nam kinh doanh subscription cho cac san pham cua RedHat va cung
> dang quan tri he thong cho cong ty VON, bap gom email server, web
> server, tong dai Asterisk, firewall, proxy, file server, ... tat tan
> tat deu dung RedHat Enterprise Linux va Centos.

So cool!

> Hy vong duoc tham gia phong trao nay va rat vui duoc biet thay Son
> day cung dam me FOSS.
>
> Neu co co hoi duoc gap go, em se rat muon tro chuyen voi thay ve
> tuong lai opensource tai VN va cung nhu lam the nao de ta phat trien
> duoc OpenSource mang ve gia tri kinh te.

Great! Vậy bạn tham gia BTC SFD2011 luôn nhé?!!!
Mỗi người 1 tay để sự kiện thành hiện thực.

Kind regards,
Tuan