[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài GònChà, có lẽ nếu đã quyết định làm thì tốt nhất là nên gặp mặt nhau trao đổi thì hơn. 
Và dù vậy thì mình nghĩ vẫn phải có Leader để mọi việc có thể dễ dàng được. 

Vào 14:28 Ngày 10 tháng 8 năm 2011, Truong Anh. Tuan <[email protected]> đã viết:

----- Original Message -----
> From: "Ho Minh Dat" <[email protected]>
> To: "Nguyen Son" <[email protected]>
> Cc: "SaiGonLug FOSS" <[email protected]>
> Sent: Tuesday, August 9, 2011 10:13:28 AM
> Subject: Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài Gòn
>
> Em ten Dat, mot nguoi dam me open source. Em da co mot thoi gian gan
> 1 nam kinh doanh subscription cho cac san pham cua RedHat va cung
> dang quan tri he thong cho cong ty VON, bap gom email server, web
> server, tong dai Asterisk, firewall, proxy, file server, ... tat tan
> tat deu dung RedHat Enterprise Linux va Centos.

So cool!

> Hy vong duoc tham gia phong trao nay va rat vui duoc biet thay Son
> day cung dam me FOSS.
>
> Neu co co hoi duoc gap go, em se rat muon tro chuyen voi thay ve
> tuong lai opensource tai VN va cung nhu lam the nao de ta phat trien
> duoc OpenSource mang ve gia tri kinh te.

Great! Vậy bạn tham gia BTC SFD2011 luôn nhé?!!!
Mỗi người 1 tay để sự kiện thành hiện thực.

Kind regards,
Tuan

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
Nguyễn Văn Quang
[Mobile] 0977.216.773
[E-mail] [email protected]gmail.com
or [email protected]
[Skype] quangteospk