[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài GònNgày 14:36 10/08/2011, Nguyen Quang viết:
Chà, có lẽ nếu đã quyết định làm thì tốt nhất là nên gặp mặt nhau trao đổi thì hơn. 
Và dù vậy thì mình nghĩ vẫn phải có Leader để mọi việc có thể dễ dàng được.
FYI,
HanoiLug hoạt động theo kiểu "meritocratic" của ASF, xem
http://www.apache.org/foundation/how-it-works.html#meritocracy

Không có leader, chỉ có sự tự nguyện và động thuận.
Tuy nhiên, trong một việc cụ thể thì vẫn có người đứng ra nhận trách nhiệm chính.
Cũng may mắn HanoiLug có đủ người tham gia việc này việc kia...

BR,

Vũ Hưng.