[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernel> >> Thật thú vị là cách đây hơn 11 năm đã còn người dự đoán đúng
> >> về độ phức tạp (complexity) và sự tăng trưởng của nhân Linux rằng,
> >> vào tháng 4 năm 2011, compressed size của Linux kernel là khoảng 25MB
> >> nếu nội suy tuyến tính.
> >
> > Sao linux kernel cua minh van 2.2M la sao nhi :-P
> 
> Customized 2.6 hình như vẫn có thể đạt kích thước này mà. Hay đang dùng 2.4?

2.6.39. Tất nhiên là phải customized rồi chứ đâu có build-in all.

-- 
Your program is sick!  Shoot it and put it out of its memory.
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U