[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Size of Linux kernelACE,

Thật thú vị là cách đây hơn 11 năm đã còn người dự đoán đúng
về độ phức tạp (complexity) và sự tăng trưởng của nhân Linux rằng,
vào tháng 4 năm 2011, compressed size của Linux kernel là khoảng 25MB
nếu nội suy tuyến tính.
FIXME: Em dốt toán, nếu sai các bác chỉ giúp :)

Xem trang 9.
http://e-conomy.berkeley.edu/publications/wp/wp140.pdf

Thực ra, trong 25MB đó, không ít code là driver và đây là phần tăng chính của Linux kernel.
Cách đây 10 năm, người ta còn cố gắng build kernel chạy vừa đủ trong 1
floppy
(để nghịch ngợm hay kiếm tiền)

Nhưng bây giờ, nếu đặt mục tiêu: Build Linux kernel đủ fit trong một USB memory.
Thì sao? Quá dễ, đến trẻ con chúng nó cũng làm được.

Cheers,

Nguyễn Vũ Hưng