[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernel> 
> Nhớ hồi nào có thể nhét cả cái kernel và basic fs vào đĩa mềm. Giờ
> chắc hết làm được rồi :(

ko chắc. Một cái tiny rootfs đâu đáng bao nhiêu. Kernel bỏ hết sata, các 
loại fs, chỉ support vfat chẳng hạn, ... có khi được. Nhưng boot xong 
thấy cái console lại chẳng biết để làm gì =))  

-- 
If you suspect a man, don't employ him.
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U