[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài Gòn28/8 này mình bảo vệ luận văn, nên giờ đang quy ẩn giang hồ. Sau ngày này mình sẽ trở lại @@

Vào 14:17 Ngày 10 tháng 8 năm 2011, An Nguyen <[email protected]> đã viết:
2011/8/10 Nguyen Vu Hung <[email protected]>:
> Ngày 14:11 10/08/2011, An Nguyen viết:
>>
>
> Hỗ trợ hay tham gia gián tiếp cũng được, nhưng đừng có né :)
> Né rồi điện thoại email tới suốt ngày còn mệt hơn...
>
Hi anh,

Với cường độ công việc như hiện nay thì em khó lòng tiếp tục cương vị
team leader như các sự kiện trước đây. Tuy nhiên, nếu các bạn trẻ có
đủ lửa thì em sẽ tham gia cover các phần khó nhất như mời speakers và
mời nhà tài trợ. Ngoài ra thông tin và kinh nghiệm tổ chức của em
trong 2 năm qua cũng sẽ được truyền lại cho các bạn.

Ngoài ra các bạn "già" như Minh Huy, Kiến Trúc,...  thì sao nhỉ? :D

An.

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--

Thân
Võ Minh Huy
----------------
Email: moriator[at]gmail.com
Yahoo ID: vh_moriator
Skype ID: moriator
Homepage: http://moriator.wordpress.com

P/S: Save trees for a greener world by not printing this email unless you really have to.