[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài Gòn@Nguyễn Châu An: Nếu làm được thì không ngại vì đây là một hoạt động rất thiết thực. Tuy nhiên vấn đề là vẫn chưa nắm bắt rõ về SFD và cách thức tổ chức hoạt động này. 

Anh An có thể "tóm lược" một chút có được không?

Mong là có thể tham gia và học hỏi từ các đàn anh, chú, bác nhiều. (Chắc trẻ nhất trong cái mailling list này rồi nên không có đàn em)