[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài Gòn+1
Chính xác là vấn đề chưa nắm rõ hoạt động này nó như thế nào. 

Vào 16:48 Ngày 10 tháng 8 năm 2011, Doan, ( HCM )Lương Văn <[email protected]> đã viết:
@Nguyễn Châu An: Nếu làm được thì không ngại vì đây là một hoạt động rất thiết thực. Tuy nhiên vấn đề là vẫn chưa nắm bắt rõ về SFD và cách thức tổ chức hoạt động này. 

Anh An có thể "tóm lược" một chút có được không?

Mong là có thể tham gia và học hỏi từ các đàn anh, chú, bác nhiều. (Chắc trẻ nhất trong cái mailling list này rồi nên không có đàn em)

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected] || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
Nguyễn Văn Quang
[Mobile] 0977.216.773
[E-mail] [email protected]gmail.com
or [email protected]
[Skype] quangteospk