[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernelNgày 14:56 10/08/2011, Hoang Tran viết:
Thật thú vị là cách đây hơn 11 năm đã còn người dự đoán đúng
>  về độ phức tạp (complexity) và sự tăng trưởng của nhân Linux rằng,
>  vào tháng 4 năm 2011, compressed size của Linux kernel là khoảng 25MB
>  nếu nội suy tuyến tính.
Sao linux kernel cua minh van 2.2M la sao nhi:-P
uname -a

nó ra thế nào?:-\