[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernel2011/8/10 Hoang Tran <[email protected]>:
>> Thật thú vị là cách đây hơn 11 năm đã còn người dự đoán đúng
>> về độ phức tạp (complexity) và sự tăng trưởng của nhân Linux rằng,
>> vào tháng 4 năm 2011, compressed size của Linux kernel là khoảng 25MB
>> nếu nội suy tuyến tính.
>
> Sao linux kernel cua minh van 2.2M la sao nhi :-P

Customized 2.6 hình như vẫn có thể đạt kích thước này mà. Hay đang dùng 2.4?
-- 
Duy