[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernelCủa mình toàn để default mà cũng chỉ 3,7 MB:
[email protected] /boot $ du -sh kernel-2.6.39-gentoo-r3_v2
3.7M    kernel-2.6.39-gentoo-r3_v2


2011/8/10 Nguyen Vu Hung <[email protected]>
Ngày 15:17 10/08/2011, Hoang Tran viết:

Thật thú vị là cách đây hơn 11 năm đã còn người dự đoán đúng
>  >>  về độ phức tạp (complexity) và sự tăng trưởng của nhân Linux rằng,
>  >>  vào tháng 4 năm 2011, compressed size của Linux kernel là khoảng 25MB
>  >>  nếu nội suy tuyến tính.
>  >
>  >  Sao linux kernel cua minh van 2.2M la sao nhi:-P
>  >  Customized 2.6 hình như vẫn có thể đạt kích thước này mà. Hay đang dùng 2.4?
2.6.39. Tất nhiên là phải customized rồi chứ đâu có build-in all.
Bác share config file và lsmod đi.

Với 2.6.39, 2.2M là hơi bị tối ưu của nó đấy.

Vũ Hưng


--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]googlegroups.com>--
---
Hung