[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernel2011/8/10 Hoang Tran <[email protected]>:
>>
>> Nhớ hồi nào có thể nhét cả cái kernel và basic fs vào đĩa mềm. Giờ
>> chắc hết làm được rồi :(
>
> ko chắc. Một cái tiny rootfs đâu đáng bao nhiêu. Kernel bỏ hết sata, các
> loại fs, chỉ support vfat chẳng hạn, ... có khi được. Nhưng boot xong
> thấy cái console lại chẳng biết để làm gì =))

Hồi trước kernel chiếm có cỡ 500-700kb à, dư khối chỗ để nhét
utilities vào, thường thì dạng rescue disk, hoặc minimal router. Ừm..
không thể nào có X11 :D

http://www.linuxlinks.com/Distributions/Floppy/

-- 
Duy