[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài GònEm đề xuất 1 số việc, tổ chức sinh nhật 20 năm Linux. Em cũng muốn xin 1 phòng nhỏ hôm đó để hội ubuntu-vn có chỗ thư giản chém gió (đặc biệt là đấu teeworlds). Hứa sẽ không đi gây chiến với các hội khác :">.

--
OpenPGP key: D1495710