[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài Gòn2011/8/10 Le Kien Truc <[email protected]>:
> Em đề xuất 1 số việc, tổ chức sinh nhật 20 năm Linux.

Không biết có lão làng nào đủ sức kể chuyện "hồi xửa hồi xưa" của
linux không há? Không thì kiếm bác nào biết kernel chút đỉnh lên nói
lại cái này cũng hay:

http://jpranevich.tripod.com/wwol30/wonderful-world-of-linux-3.0.html
-- 
Duy