[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Từ ngày 15/8/2011 bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước là TCVN 7978:2009(2011/08/10 18:45), Phu Le Tra Vinh wrote:
Trong lịch sử đi làm thì biết 3 cty lớn áp dụng thất bại, còn cty nhỏ thì đầy. Còn áp dụng trong nhà nước chắc lộ trình dài lắm, anh em cứ yên tâm mà xài virtualbox check mail với .docx như mình đi.
Cũng là cái xe ô tô, ngồi trên xe 300 triệu và 10 tỉ, cái feeling nó khác nhau.

Việc chuyển đổi sang FOSS trên toàn quốc là khó, nhưng làm được mới gọi là giỏi :)
Vẫn là chuyện feeling thôi hehe.

BR,

Vũ Hưng