[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernel(2011/08/10 19:01), Nguyen Thai Ngoc Duy wrote:
2011/8/10 Hoang Tran <[email protected]>:
Nhớ hồi nào có thể nhét cả cái kernel và basic fs vào đĩa mềm. Giờ
chắc hết làm được rồi :(
ko chắc. Một cái tiny rootfs đâu đáng bao nhiêu. Kernel bỏ hết sata, các
loại fs, chỉ support vfat chẳng hạn, ... có khi được. Nhưng boot xong
thấy cái console lại chẳng biết để làm gì =))
Hồi trước kernel chiếm có cỡ 500-700kb à, dư khối chỗ để nhét
utilities vào, thường thì dạng rescue disk, hoặc minimal router. Ừm..
không thể nào có X11 :D

http://www.linuxlinks.com/Distributions/Floppy/

Đừng có đòi X nếu tự build kernel.

Trong SGLug chắc cũng nhiều bác đã chơi Linux From Scratch và biết tới busybox.

Cách đây 10 năm thì đúng là kernel chỉ có 500-700k (sau khi đã strip), phần còn lại của 1.44M disk
có thể nhét thêm được vài thứ linh tinh nghịch chơi.

Vụ Linux on router chắc ở Tây biết nhiều hơn ta vì họ may mắn có Linux vào đúng thời kỳ ADSL phổ cập
và laptop với spec cũ vứt ở ngoài đường hay giá rất rẻ
(HDD khoảng 20GB, 40GB, 128 hay 256MB RAM, CPU: Pen 3 300Mhz (là đỉnh rồi đấy)...)

BR,

Vũ Hưng