[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernel

2011/8/10 Duong "Yang" ヤン Ha Nguyen <[email protected]>
On Wed, 10 Aug 2011, Hung Nguyen wrote:

> Của mình toàn để default mà cũng chỉ 3,7 MB:
> [email protected] /boot $ du -sh kernel-2.6.39-gentoo-r3_v2
> 3.7M    kernel-2.6.39-gentoo-r3_v2
>

Phải tóm ngay bác dùng Gentoo, em đơn độc quá :-D

tim cmpitg # du -sh /boot/kernel-tuxonice-2.6.38-r1
4.4M    /boot/kernel-tuxonice-2.6.38-r1

@Anh Hoang Tran: Như anh Hưng nói, đã có busybox để chơi đó anh :-D.

@Anh Hưng: Xorg có thể được build độc lập với kernel anh ạ.  Driver không để
builtin mà để dạng module.  Nghĩa là về lý thuyết hoàn toàn có thể làm được
trò:

* Barebone kernel, < 1 MB, nhét vào Floppy 1.44
* Loadable modules, mỗi module từ vài KB đến vài trăm KB, nhét được vào một
 vài Floppy 1.44
* Barebone Xorg (untested), dự kiến tầm một vài MB.  Nếu to thì buộc phải chơi
 ổ to hoặc chơi NFS/Samba.

Cái này nếu hay ho mình có thể tổ chức một group nghịch tại Hackfest được đấy
anh nhỉ?

+1

Viết bài sẵn đi nhé.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16