[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài GònOn Wed, 10 Aug 2011, Nguyen Vu Hung wrote:

> Ngày 09:40 09/08/2011, Nguyen Thai Son viết:
> > thay ung ho viec to chuc SFD tai DHSP HCM. Thay da lien he muon duoc giang
> > duong D. Se muon them 2 phong nua. Thay nghi cac ban tre nen hop luc. Trong
> > tuong lai, thay giup HT dieu hanh "cong cuoc " chuyen sang FOSS.
> Ở ngoài Hà Nội cũng đang lên kế hoạch cho SFD 2011 vào tháng 9 này
>
> http://wiki.hanoilug.org/events:softwarefreedomday:sfd
> http://wiki.hanoilug.org/events:softwarefreedomday:2011:17sept2011
>
> Nói chung, về khung chương trình không thay đổi gì lắm so với các năm trước.
>
> Bác Vũ Đỗ Quỳnh và Hà Yang (có đăng ký sglug) sẽ chủ trì vụ này.
>
> Yang có comment gì không nhỉ?
>
> BR,
>
> Vũ Hưng
>

Dear mọi người,

Các anh gọi em là Dương cho nó thuần Việt ạ :-)

Bên cạnh khung chương trình hầu như không đổi (như anh Hưng đã nói), em xin
phép tóm lược chút xíu về SFD Hà Nội năm nay:

* Phần nội dung rộng hơn và tự dọ hơn:
  - Tư vấn về FOSS: giải pháp, ý nghĩa, pháp lý, ...
  - Máy GNU/Linux cho mẹ già: minh hoạt khả năng của FOSS dưới dạng một giải
    pháp.
  - FOSS group hacking: chủ đề tự do, ngẫu hứng.
  - ...
* Về hình thức: presentation được tổ chức theo BarCamp-style.

Năm sau ở Sài Gòn mọi người vẫn định tổ chức cầu truyền hình như năm ngoái chứ
ạ?

All the best,
Dương
-- 
Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
"Life is a hack"

[ Do not send me Microsoft Office attachments, please.
  http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html ]

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----