[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernelOn Wed, 10 Aug 2011, Nguyen Vu Hung wrote:

>
>
> 2011/8/10 Duong "Yang" ヤン Ha Nguyen <[email protected]>
>    On Wed, 10 Aug 2011, Hung Nguyen wrote:
>
>    > Của mình toàn để default mà cũng chỉ 3,7 MB:
>    > [email protected] /boot $ du -sh kernel-2.6.39-gentoo-r3_v2
>    > 3.7M    kernel-2.6.39-gentoo-r3_v2
>    >
>
>    Phải tóm ngay bác dùng Gentoo, em đơn độc quá :-D
>
>    tim cmpitg # du -sh /boot/kernel-tuxonice-2.6.38-r1
>    4.4M    /boot/kernel-tuxonice-2.6.38-r1
>
>    @Anh Hoang Tran: Như anh Hưng nói, đã có busybox để chơi đó anh :-D.
>
>    @Anh Hưng: Xorg có thể được build độc lập với kernel anh ạ.  Driver không để
>    builtin mà để dạng module.  Nghĩa là về lý thuyết hoàn toàn có thể làm được
>    trò:
>
>    * Barebone kernel, < 1 MB, nhét vào Floppy 1.44
>    * Loadable modules, mỗi module từ vài KB đến vài trăm KB, nhét được vào một
>     vài Floppy 1.44
>    * Barebone Xorg (untested), dự kiến tầm một vài MB.  Nếu to thì buộc phải chơi
>     ổ to hoặc chơi NFS/Samba.
>
>    Cái này nếu hay ho mình có thể tổ chức một group nghịch tại Hackfest được đấy
>    anh nhỉ?
>
>
> +1
>
> Viết bài sẵn đi nhé.
>

Chết, ôm đồm quá :-D. Em sẽ cố gắng.

Kindest regards,
Dương
-- 
Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
"Life is a hack"

[ Do not send me Microsoft Office attachments, please.
 http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html ]

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----