[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Từ ngày 15/8/2011 bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước là TCVN 7978:2009On Wed, 10 Aug 2011 22:37:35 +0700
Nguyen Vu Hung <[email protected]> wrote:

> (2011/08/10 18:45), Phu Le Tra Vinh wrote:
> > Trong lịch sử đi làm thì biết 3 cty lớn áp dụng thất bại, còn cty
> > nhỏ thì đầy. Còn áp dụng trong nhà nước chắc lộ trình dài lắm,
> > anh em cứ yên tâm mà xài virtualbox check mail với .docx như mình
> > đi.
> Cũng là cái xe ô tô, ngồi trên xe 300 triệu và 10 tỉ, cái feeling
> nó khác nhau.

Mấy bác ngoài Hà Nội làm dự án bự nhỉ!

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115