[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài GònOn Wed, 10 Aug 2011 21:40:22 +0700
Nguyen Thai Ngoc Duy <[email protected]> wrote:

> 2011/8/10 Le Kien Truc <[email protected]>:
> > Em đề xuất 1 số việc, tổ chức sinh nhật 20 năm Linux.
> 
> Không biết có lão làng nào đủ sức kể chuyện "hồi xửa hồi xưa" của
> linux không há? Không thì kiếm bác nào biết kernel chút đỉnh lên nói
> lại cái này cũng hay:
> 
> http://jpranevich.tripod.com/wwol30/wonderful-world-of-linux-3.0.html

Chỉ sợ không biết nói ai nghe, chứ người nói thì chắc có nhiều :D Đối
tượng nghe chủ yếu là sinh viên nghẻ-tò-tân (nói đi nói lại, nói
ngược, nói lái thì mới hiểu). Tổ chức cho to, làm rùm beng mà hiệu
quả kém thì thôi thà đi ucf chém gió với nhau sẽ hay hơn.


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115