[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernelOn Wed, 10 Aug 2011 19:01:57 +0700
Nguyen Thai Ngoc Duy <[email protected]> wrote:

> 2011/8/10 Hoang Tran <[email protected]>:
> >>
> >> Nhớ hồi nào có thể nhét cả cái kernel và basic fs vào đĩa mềm.
> >> Giờ chắc hết làm được rồi :(
> >
> > ko chắc. Một cái tiny rootfs đâu đáng bao nhiêu. Kernel bỏ hết
> > sata, các loại fs, chỉ support vfat chẳng hạn, ... có khi được.
> > Nhưng boot xong thấy cái console lại chẳng biết để làm gì =))
> 
> Hồi trước kernel chiếm có cỡ 500-700kb à, dư khối chỗ để nhét
> utilities vào, thường thì dạng rescue disk, hoặc minimal router.
> Ừm.. không thể nào có X11 :D
> 
> http://www.linuxlinks.com/Distributions/Floppy/
> 

Mọi người lại thích kỷ lục to nhất, khỏe nhất, lâu nhất nữa rồi :D Âu
cũng là kiểu Việt Nam. Không thấy ai bàn chuyện viết driver mới :D Máy
của /me xài card không dây rt8187se mỗi lần mở lên chạy wifi mà cái
đèn chả thèm nháy chi trơn, nhìn mà rầu đây :D

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115